Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC MỞ RỘNG. "THƯ TRUNG THU"

ĐỌC MỞ RỘNG. "THƯ TRUNG THU"

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 256

Chưa có thông báo nào