Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá
  • Giải quyết vấn đề (Bước 1 - 2)
  • Giải quyết vấn đề (Bước 3 - 4)
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT

Bài 03. Viết: Ngược dòng lịch sử

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 181

Chưa có thông báo nào