Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 02. MÙA NƯỚC NỔI

Bài 01. Đọc hiểu: "Mùa nước nổi"

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 458

Chưa có thông báo nào