Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ ngữ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết và đặt vấn đề​
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 01. CÔ GIÁO LỚP EM

Bài 01. Đọc hiểu: "Cô giáo lớp em"

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.099

Chưa có thông báo nào