Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT

Bài 01. Đọc hiểu: "Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét"

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 349

Chưa có thông báo nào