Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết và đặt vấn đề
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 02.TÓC XOĂN VÀ TÓC THẲNG

Bài 01. Đọc hiểu: "Tóc xoăn tóc thẳng"

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.331

Chưa có thông báo nào