Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống/ vấn đề
  • Khám phá tình huống/ vấn đề
  • Vận dụng
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 02.TÓC XOĂN VÀ TÓC THẲNG

Bài 02. Luyện từ và câu: Mẫu câu "Ai là gì"

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.860

Chưa có thông báo nào