Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài học
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 01. CHUYỆN BỐN MÙA

Bài 01. Đọc hiểu: "Chuyện bốn mùa"

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.122

Chưa có thông báo nào