Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ ngữ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC MỞ RỘNG. "NHỮNG CÁCH CHÀO ĐỘC ĐÁO"

ĐỌC MỞ RỘNG. "NHỮNG CÁCH CHÀO ĐỘC ĐÁO"

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 284

Chưa có thông báo nào