Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Đọc sách và giải nghĩa từ
  • Đọc khám phá
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. CHIẾN THẮNG VIRUS CẢM CÚM

Bài 01. Đọc hiểu: "Chiến thắng virus cảm cúm" - Phần 2

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 390

Chưa có thông báo nào