Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC MỞ RỘNG. "TRÊN CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC"

ĐỌC MỞ RỘNG. "TRÊN CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC"

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 294

Chưa có thông báo nào