Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Đọc bài thơ
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 01. NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?

Bài 01. Đọc hiểu: "Ngày hôm qua đâu rồi?"

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 4.937

Chưa có thông báo nào