Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống
  • Khám phá
  • Vận dụng
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. SỰ TÍCH HOA TỈ MUỘI

Bài 02. Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động của người, từ chỉ hoạt động của con vật

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 603

Chưa có thông báo nào