Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống / vấn đề
  • Khám phá tình huống / vấn đề
  • Vận dụng
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. CẦU THỦ DỰ BỊ

Bài 02. Luyện từ và câu: Mẫu câu “Ai/ cái gì/ con gì – là gì”

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.190

Chưa có thông báo nào