Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống/vấn đề
  • Khám phá tình huống
  • Vận dụng
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 02. BÀ NỘI BÀ NGOẠI

Bài 02. Luyện từ và câu: Mẫu câu “Ai/ con gì – làm gì”

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 748

Chưa có thông báo nào