Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Quan sát bìa sách và dự đoán
  • Đọc sách và giải nghĩa từ
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. CHIẾN THẮNG VIRUS CẢM CÚM

Bài 01. Đọc hiểu: "Chiến thắng virus cảm cúm" - Phần 1

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 541

Chưa có thông báo nào