Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình nhân đôi ADN
    • Thời điểm
    • Quá trình
  • Bài toán nhân đôi ADN
    • Công thức
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 2. Quá trình nhân đôi ADN và bài toán

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 221

Trong bài này, thầy Đinh Đức Hiền sẽ dạy cho các em về quá trình nhân đôi ADN (vị trí, thời điểm, diễn biến, kết quả) và các bài toán liên quan đến quá trình nhân đôi ADN.

Chưa có thông báo nào