Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp
  • Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
  • Tạo giống bằng công nghệ gen
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 16. Ôn tập ứng dụng di truyền học

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 44

Chưa có thông báo nào