Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến dị bội
  • Đột biến đa bội
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể và bài toán

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 71

Nội dung bài giảng:

+ Đột biến dị bội: khái niệm, cơ chế, hậu quả, ý nghĩa
+ Đột biến đa bội: khái niệm, cơ chế, hậu quả, ý nghĩa
+ Các dạng bài tập liên quan

Chưa có thông báo nào