Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • học thuyết tiến hoá Lamac
  • học thuyết tiến hoá dacuyn
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 2. Các học thuyết tiến hóa cổ điển

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 76

Nội dung bài giảng:

+ Học thuyết Lamac
+ Học thuyết Đac-uyn

Chưa có thông báo nào