Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm thích nghi
  • Qúa trình hình thành các đặc điểm thích nghi
    • Qúa trình
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 4. Qúa trình hình thành quần thể thích nghi

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 35

Nội dung bài giảng:

+ Thế nào là các đặc điểm thích nghi
+ Qúa trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Chưa có thông báo nào