Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm thích nghi
  • Qúa trình hình thành các đặc điểm thích nghi
    • Qúa trình
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 4. Qúa trình hình thành quần thể thích nghi

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 29

Nội dung bài giảng:

+ Thế nào là các đặc điểm thích nghi
+ Qúa trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Chưa có thông báo nào