Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về quần xã
  • Mối quan hệ dinh dưỡng trong QX, Diễn thế sinh thái
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 9: Sinh thái học quần xã

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 45

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa Quần xã
+ Đặc trưng cơ bản của quần xã
+ Mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã
+ Diễn thế sinh thái

Chưa có thông báo nào