Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về quần xã
  • Mối quan hệ dinh dưỡng trong QX, Diễn thế sinh thái
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 9: Sinh thái học quần xã

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 57

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa Quần xã
+ Đặc trưng cơ bản của quần xã
+ Mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã
+ Diễn thế sinh thái

Chưa có thông báo nào