Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 6: Bài toán đa alen
  • Dạng 7 và dạng 8
  • Dạng 9: QT dưới áp lực của các nhân tố tiến hóa
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 15. Các dạng bài tập về di truyền quần thể Phần 2

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 36

Nội dung bài giảng: Các dạng bài tập về di truyền quần thể:

+ Bài toán đa alen
+Tần số alen lệch nhau ở 2 giới, cân bằng DT với gen trên X
+ QT dưới áp lực của các nhân tố tiến hóa

Chưa có thông báo nào