Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 6: Bài toán đa alen
  • Dạng 7 và dạng 8
  • Dạng 9: QT dưới áp lực của các nhân tố tiến hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 15. Các dạng bài tập về di truyền quần thể Phần 2

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 29

Nội dung bài giảng: Các dạng bài tập về di truyền quần thể:

+ Bài toán đa alen
+Tần số alen lệch nhau ở 2 giới, cân bằng DT với gen trên X
+ QT dưới áp lực của các nhân tố tiến hóa

Chưa có thông báo nào