Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến cấu trúc NST
    • Khái niệm
    • Nguyên nhân
  • Bài tập về đột biến cấu trúc NST
    • Xác định dạng đột biến cấu trúc NST
    • Xác định tỷ lệ giao từ mang đột biến cấu trúc
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 6. Đột biến cấu trúc NST và Bài toán

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 84

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, nội dung, phân loại đột biến NST
+ Các dạng bài tập về đột biến NST

Chưa có thông báo nào