Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Tỉ lệ 1:2:1
  • Tỉ lệ 1:1
  • Tương tác gen: Bài toán cộng gộp
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 10. Các dạng bài tập về quy luật di truyền phần 3

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 53

Nội dung bài giảng:

+ Một số tỉ lệ đặc biệt trong quy luật di truyền: tỉ lệ 1:2:1 về kiểu hình; tỉ lệ 1:1
+ Dạng bài toán cộng gộp trong tương tác gen

Chưa có thông báo nào