Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • - Khái niệm, phân loại
  • Nguyên nhân, cơ chế phát sinh
  • Hậu quả, vai trò
  • Sự biểu hiện của đột biến gen
  • Các dạng bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 5. Đột biến gen và bài toán

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 97

Trong bài này, thầy Đinh Đức Hiền sẽ dạy cho các em nội dung về đột biến gen, bao gồm khái niệm, phân loại, nguyên nhân, cơ chế, hậu quả, vai trò của đột biến gen và các dạng bài tập liên quan.

Chưa có thông báo nào