Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Loài và cấu trúc của loài
  • Các cơ chế cách li
  • Quá trình hình thành loài
    • Hình thành loài khác khu
    • Hình thành loài cùng khu
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 5. Loài và Quá trình hình thành loài

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 27

Nội dung bài giảng:

  • Loài và cấu trúc của loài
  • Các cơ chế cách li
  • Quá trình hình thành loài: cùng khu và khác khu

Chưa có thông báo nào