Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 4: tính tần số HVG
    • Nguyên tắc, công thức
    • ví dụ
  • Dạng 5: Bài toán phối hợp các QLDT
    • PLĐL và lk hoàn toàn
    • PLĐL và hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 9 Các dạng bài tập về quy luật di truyền phần 2

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 63

Nội dung bài giảng:

+ Dạng bài tập tính tần số hoán vị gen
+ Dạng bài tập phối hợp các quy luật di truyền

Chưa có thông báo nào