Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Môi trường và các nhân tố sinh thái
  • Sinh thái học cá thể và sự thích nghi
    • Ảnh hưởng của ánh sáng
    • Ảnh hưởng của nhiệt độ
    • Ảnh hưởng của độ ẩm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 7: Sinh thái học cá thể thích nghi

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 46

Nội dung bài giảng:

+ Môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Sinh thái học cá thể và sự thích nghi với các yếu tố: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm

Chưa có thông báo nào