Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Môi trường và các nhân tố sinh thái
  • Sinh thái học cá thể và sự thích nghi
    • Ảnh hưởng của ánh sáng
    • Ảnh hưởng của nhiệt độ
    • Ảnh hưởng của độ ẩm
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 7: Sinh thái học cá thể thích nghi

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 59

Nội dung bài giảng:

+ Môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Sinh thái học cá thể và sự thích nghi với các yếu tố: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm

Chưa có thông báo nào