Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể
  • Kích thước quần thể, sự tăng trưởng quần thể
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 8: Sinh thái học quần thể

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 44

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa quần thể sinh thái
+ Các đặc trưng cơ bản của quần thể: đặc trưng về sự phân bố, tỉ lệ giới, tỉ lệ tuổi, mật độ cá thể của quần thể, kích thước quần thể, sự tăng trưởng của quần thể
+ Biến động số lượng cá thể của QT

Chưa có thông báo nào