Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể
  • Kích thước quần thể, sự tăng trưởng quần thể
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 8: Sinh thái học quần thể

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 66

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa quần thể sinh thái
+ Các đặc trưng cơ bản của quần thể: đặc trưng về sự phân bố, tỉ lệ giới, tỉ lệ tuổi, mật độ cá thể của quần thể, kích thước quần thể, sự tăng trưởng của quần thể
+ Biến động số lượng cá thể của QT

Chưa có thông báo nào