Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • PP XĐ qui luât chi phối
  • PP XĐ qui luât chi phối (tiếp)
  • XD tỷ lệ giao tử, KG, KH
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 8: Các dạng bài tập về quy luật di truyền phần 1

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 195

Hôm nay, chúng ta cùng học 3 dạng bài tập thường gặp về các quy luật di truyền nhé.

+ Xác định quy luật chi phối
+ Xác định tỉ lệ giao tử
+ Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình

Chưa có thông báo nào