Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các phương pháp nghiên cứu di truyền người
  • Di truyền y học
  • Các bệnh/hội chứng di truyền người
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 11. Lý thuyết về di truyền người

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 54

Nội dung bài giảng:

+ Các phương pháp nghiên cứu di truyền người
+ Di truyền y học
+ Các bệnh/hội chứng di truyền người

Chưa có thông báo nào