10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Môi trường và cá thể
  • Quần thể
  • Quần xã
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 2. Tương kế tựu kế- Sinh thái học

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.285

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ hệ thống kiến thức trọng tâm, lỗi học sinh dễ mắc phải trong phần Sinh thái học. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!


Chưa có thông báo nào