10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Câu 1 - 4
  • Câu 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 2: CÔNG CHIẾN KẾ

Bài 4. Men- kế kế - Quy luật di truyền liên kết giới tính

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 169

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ dạy cho các em, các lỗi học sinh hay mắc phải và các dạng bài tập cơ bản phần Quy luật di truyền liên kết giới tính.


Chưa có thông báo nào