10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 7
  • Câu 8 - 13
  • Câu 14 - 21
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 3. Luyện tập Sinh thái học

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.274

Trong bài này, cô Dương Thu Hà luyện cho các em cách giải các câu hỏi phần Sinh thái học trong đề thi. Các em làm bài trong tài liệu bài giảng trước khi xem video nhé!

Chưa có thông báo nào