10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • phương pháp giải
  • Câu 1 - 4
  • Câu 5 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 2: CÔNG CHIẾN KẾ

Bài 6. Men- kế kế - Di truyền học quần thể

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 147

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ dạy cho các em Dạng bài tập thường gặp, lỗi thường mắc phải phần di truyền học quần thể.

Chưa có thông báo nào