10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 10
  • Câu 11 - 22
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 8. Luyện tập kế Một mũi tên trúng hai đích trong cơ chế DT cấp phân tử

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 614

Trong bài này, cô Dương Thu Hà luyện tập cho các em các câu hỏi phần Nhân đôi, Phiên mã, dịch mã, điều hòa hoạt động của gen,đột biến gen. Các em làm bài trong tài liệu bài giảng trước khi xem video nhé!

Chưa có thông báo nào