10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí Thuyết + Câu 1,2
  • Câu 3 - 5
  • Câu 6
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 2: CÔNG CHIẾN KẾ

Bài 3. Men- kế kế - Tương tác gen

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 208

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ hướng dẫn các em cách đưa bài tập dạng tương tác gen về dạng cơ bản. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!Chưa có thông báo nào