10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • câu 1-3
  • câu 4-5
  • Câu 6-7
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 3: HỖN CHIẾN KẾ

Bài 4. Liên hoàn kế P4

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 108

Trong những năm gần dây, dạng bài ứng dụng xác xuất trong các bài toán sinh học luôn co mặt trong đề thi, vậy làm cách nào để giải nhanh các bài tập này, các em hãy cùng cô Dương Thu Hà sử dụng Liên hoàn kế nhé!Chưa có thông báo nào