10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn gốc sự sống
  • Sự phát triển sự sống qua các đại địa chất
  • Nguồn gốc loài người
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 13. Không thành có- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái Đất

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 134

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ hướng dẫn các em mẹo nhớ và trọng tâm kiến thức phần sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!Chưa có thông báo nào