10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng tiêu hoá
  • Học thuyết tiến hoá cổ điển
  • Cơ chế tiến hoá
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 11. Độc nhị kế- Bằng chứng, Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 211

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ khai thác kiến thức phần bằng chứng, nguyên nhân và cơ chế tiến hóa theo cách thức mới, dễ hiểu và dễ nhớ. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!
Chưa có thông báo nào