10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • PP lai tạo và gây đột biến
  • CN tế bào
  • CN Gen
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 4. Ứng dụng di truyền

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.124

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ hệ thống lại kiến thức, trọng tâm phần Ứng dụng di truyền. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!


Chưa có thông báo nào