10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • NST
  • Đột biến cấu trúc NST
  • Đột biến số lượng NST
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 9. Một mũi tên trúng hai đích- NST và đột biến NST

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 270

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ hướng dẫn các em cách đơn giản nhất để học nội dung phần nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!


Chưa có thông báo nào