10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Các điểm cần nắm vững
  • Bài 1 - 2
  • Bìa 3 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 2: CÔNG CHIẾN KẾ

Bài 1. Men- kế kế - Quy luật phân li

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 288

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ dạy các em các dạng bài tập cơ bản, lỗi HS hay mắc phải phần quy luật phân li. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chưa có thông báo nào