10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • câu 1 - 10
  • câu 11 - 22
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 5. Luyện tập phần ứng dụng di truyền

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 260

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ luyện tập cho các em phần ứng dụng di truyền. Các em làm bài trong tài liệu bài giảng trước khi xem video nhé!

Chưa có thông báo nào