10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1-2
  • Câu 3-5
  • Câu 6-10
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 4: BẠI CHIẾN KẾ

Bài 2. Phản gián kế - Dạng câu hỏi cho sự kiện

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 116

Phản gián kế: sử dụng để giải các dạng bài tập hỗn hợpChưa có thông báo nào