10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 10
  • Câu 11 - 22
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 10. Luyện tập kế Một mũi tên trúng hai đích - NST và đột biến NST

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 186

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ dạy cho các em vận dụng kế nhất liễu hạ song điêu để làm bài tập nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể. Các em làm bài trong tài liệu bài giảng trước khi xem video nhé!

Chưa có thông báo nào