10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • câu 1-5
  • Câu 6-9
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 3: HỖN CHIẾN KẾ

Bài 2. Liên hoàn kế P2

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 182

Bài tập tính tần số hoán vị gen là dạng bài điển hình trong đề thi. Các em hãy cùng cô Dương Thu Hà luyện tập dạng bài hoán vị gen nhờ sử dụng Liên hoàn kế nhé!

Chưa có thông báo nào