10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phiên mã
  • Dịch mã
  • Điều hòa hoạt động gen.
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: THẮNG CHIẾN KẾ

Bài 7. Một mũi tên trúng hai đích- Phiên mã, dịch mã, điều hòa hoạt động của gen

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 250

Trong bài này, cô Dương Thu Hà hệ thống lại cho các em kiến thức phần Phiên mã, dịch mã, điều hòa hoạt động của gen. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!
Chưa có thông báo nào