10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 3
  • Câu 4 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 3: HỖN CHIẾN KẾ

Bài 5. Liên hoàn kế P5

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 85

Dạng bài "Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình, số phép lai phù hợp với tỉ lệ đề bài cho" có khả năng lớn xuất hiện trong đề thi. Cùng xem cô Dương Thu Hà hướng dẫn các em sử dụng Liên hoàn kế để giải dạng bài tập này như thế nào nhé!Chưa có thông báo nào